Werkgroep Water en Oeverplanten 

Over de werkgroep De werkgroep heeft zich tot doel gesteld om jaarlijks twee themadagen te organiseren over recente ontwikkelingen op het gebied van water- en oeverplanten. Op deze bijeenkomsten zullen inleidingen worden gehouden waarna een zo open mogelijke discussie kan worden gevoerd. Het aantal lezingen op één dag zal dan ook beperkt zijn tot vijf à zes, en er zullen mogelijkheden voor posters en workshops worden gegeven. De onderwerpen worden steeds zo veel mogelijk geleverd vanuit: grote wateren én kleine wateren; waterplanten én oeverplanten; wetenschappelijk onderzoek, beheerspraktijk, én beleidsvorming; in veel gevallen zal het thema zich echter niet lenen voor alle combinaties.

De werkgroep is een voortzetting van de Contactgroep Water- en Oeverplantenonderzoek die in 1988 in het leven werd geroepen. De contactgroep ressorteerde onder de NRLO. In 1993 is de werkgroep onder de vlag van Nederlandse Vereniging voor Aquatische Ecologie (NVAE) verder gegaan met ongewijzigde doelstelling; zo ook na de fusie in 1999 van NVAE en NEVECOL tot Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Ecologie (NecoV).

De werkgroep bestaat uit drie personen die de activiteiten coördineren.

  • Hugo Coops (Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA)
  • Roelf Pot (Roelf Pot onderzoek en adviesbureau)
  • Gertie Arts (Alterra-DLO, voorheen IBN-DLO)

Eerdere activiteiten

De werkgroep heeft themadagen gehouden over de volgende onderwerpen: