NecoV - werkgroep Ecologie van Poolgebieden

De poolgebieden behoren tot de extreme gebieden van de aarde. In deze gebieden bevindt zich een kwetsbaar ecosysteem, dat grote oppervlakten beslaat en waar de mens zelf nog nauwelijks aanwezig is. De lage temperatuur en de lange winternacht vereisen grote aanpassingen van plant en dier en de relatief lage dichtheid aan leven maakt het ecosysteem overzichtelijk.

Na de verkenning van de poolgebieden, waarbij 'onze' Willem Barentsz een nationaal symbool werd, zijn deze gebieden intensief door de mens ge‰xploiteerd en leeggeroofd. Toen de walvissen, ijsberen en walrussen dreigden uit te sterven, ontstond gelukkig het mondiale besef dat deze unieke natuurgebieden beschermd dienden te worden. Maar de laatste decennia blijkt dat lokale bescherming niet voldoende is. Het broeikaseffect, de afbraak van ozon in de bovenste luchtlagen en allerlei vervuiling worden veroorzaakt in de bewoonde wereld, maar hebben juist in de poolgebieden grote negatieve gevolgen. Internationaal bestaat het besef dat er zorgvuldig omgegaan moet worden met deze laatste grote wildernis en dat onderzoek daarbij een belangrijk gereedschap is.

Vanuit Nederland en Vlaanderen bestaat er een grote publieke belangstelling voor de poolgebieden en vindt er ook een bescheiden onderzoeksactiviteit plaats. De werkgroep 'ecologie van de poolgebieden' wil graag een platform zijn voor alle mensen die onderzoek in de poolgebieden doen. Door deze mensen samen te brengen op themadagen, wil de werkgroep een stimulans zijn voor kennisuitwisseling en samenwerking en een herkenbaarder gezicht geven aan het Nederlandse en Vlaamse poolonderzoek. U kunt zich opgeven voor deze werkgroep door een email te sturen naar m.j.j.e.loonen@biol.rug.nl

Bijeenkomsten