Werkgroep Vertebrate Herbivorie

De Werkgroep Vertebrate Herbivorie (voorheen BION en BON) is een platform voor ecologen die geinteresseerd zijn in herbivorie door vertebraten (van muis tot olifant, van vis tot vogel) en de relaties met hun omgeving en met elkaar. Het doel van de werkgroep is om kennis uit praktijk en wetenschap bijeen te brengen en te bediscussiëren, om zo de keten veldervaring/vraag – onderzoek – implementatie in gang te houden. Hiervoor worden jaarlijks activiteiten georganiseerd zoals excursies en themadagen. Verder streeft de werkgroep er naar elk jaar een sessie te organiseren op het NecoV Wintersymposium.

Contact personen

Met ingang van 19 januari 2007 zijn de contactpersonen van de Werkgroep Vertebrate Herbivorie:

Aanvullingen, suggesties en verbeteringen voor deze webpagina kunnen doorgegeven worden aan smitchr@gmail.com.

Activiteiten (cursief gepland):

Datum

Activiteit

Organisatie

Thema

Locatie


19-1-2007

Sessie NecoV Winter-symposium

Werkgroep Vertebrate Herbivorie

De impact van vertebrate herbivoren op hun omgeving

Nijmegen

Eind zomer 2007

Excursie & Discussie

Werkgroep Vertebrate Herbivorie

Introduktie van de wisent

Kraansvlak


Februari 2008

Sessie NecoV winter-symposium

Werkgroep Vertebrate Herbivorie