werkgroep Ecologie van Aquatische Micro-organismen

Doelstelling

De werkgroep 'Ecologie van aquatische micro-organismen', EAM, heeft als doel het bevorderen van kennisuitwisseling en samenwerking tussen mensen die werkzaam zijn in dit vakgebied. Uniek in het werkterrein van deze werkgroep is dat zowel in zoet- als zoutwater ecosystemen micro-organismen (prokaryoot en eukaryoot) aan de basis staan van de voedselketen. De interacties van fototrofen onderling, met bacteriën en virussen maar ook met andere trofische niveaus spelen een centrale rol in de ecologie van aquatische systemen.

Het afgelopen decennium zijn tal van nieuwe technieken beschikbaar gekomen (genetische instrumenten, flowcytometrie e.d.) die het onderzoek naar het functioneren van aquatische micro-organismen in een stroomversnelling hebben gebracht. Via een e-mail lijst en Bionieuws proberen we de krachten te bundelen en geïnteresseerden op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en activiteiten.

Activiteiten

Mini symposiusm, Friday 7th December 2007

Zie: info

themadag Plaagalgen

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam organiseert de werkgroep een themadag over plaagalgen met als titel: "Harmful Algae"

De themadag is onderdeel van het universitaire masterprogramma "Limnology and Oceanography" en werd gehouden op 30 september 2006, Mauritskade 1 op de UVA, aanvang 10:15.

Eerste bijeenkomst

Op 19 mei 2004 werd de eerste bijeenkomst "Ecology of Aquatic Micro-organisms" gehouden op de Universiteit van Amsterdam. De bijeenkomst was zo breed mogelijk opgezet, om zoveel mogelijk mensen werkzaam in dit vakgebied in contact met elkaar te brengen. Er waren 4 sprekers die recente onderzoeksresultaten presenteren uit verschillende delen van het vakgebied. Daarnaast werden 18 posters gepresenteerd, wat ruime gelegenheid bood voor levendige discussies tussen alle deelnemers, afkomstig van diverse universiteiten en instituten.

Besloten is om jaarlijks een breed opgezette bijeenkomst te blijven organiseren, op een wisselende locatie. Daarnaast is er ruimte voor iedereen om gefocuste thema bijeenkomsten te organiseren. Alle activiteiten zullen worden aangekondigd op deze website en verspreid via de mailing list. U kunt zich hiervoor opgeven bij Anne-Carlijn Alderkamp: A.C.Alderkamp@biol.rug.nl

Contactpersonen van de werkgroep zijn:

Marion van Rijssel, Mariene Biologie, Rijksuniversiteit Groningen: m.van rijssel@biol.rug.nl
Anne-Carlijn Alderkamp, Mariene Biologie, Rijksuniversiteit Groningen: A.C.Alderkamp@biol.rug.nl
Koen Sabbe, Protistologie en Aquatische Ecologie, Universiteit Gent: Koen.Sabbe@UGent.be
Petra Visser, Aquatische Microbiologie, Universiteit van Amsterdam Petra.Visser@science.uva.nl
Jody F.C. de Brouwer, Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek, Centrum voor Estuariene en Mariene Oecologie NIOO-CEMO, Yerseke: j.debrouwer@nioo.knaw.nl
Corina Brussaard, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee: mailto:corina.brussaard@nioz.nl