Themadag: Hoe scoren onze wateren op de Kaderrichtlijn Water-maatlatten ?

Datum: Donderdag 21 april 2005
Plaats: Naturalis, Leiden
Kosten: 25,- Euro per persoon (incl. koffie, lunch, samenvattingen), op de dag zelf te voldoen.
Opgave: uiterlijk 13 april

De Kaderrichtlijn Water vereist een normatieve beoordeling van de ecologische toestand van oppervlaktewateren in 5 klassen. Deze klassen variëren van zeer slecht tot zeer goed. Macrofyten/fytobenthos, fytoplankton, macrofauna en vissen vormen de kwaliteitselementen waarvoor een beoordeling op een 5-delige maatlat dient te worden uitgevoerd. In Nederland zijn maatlatten voor deze kwaliteitselementen ontwikkeld voor de natuurlijke wateren. De maatlatten zijn tot stand gekomen in een samenwerkingsverband met een grote groep experts. Vaak zijn de maatlatten opgebouwd uit deelmaatlatten, die met elkaar verrekend dienen te worden om tot één eindscore te komen. De Kaderrichtlijn Water vereist dat zowel soortensamenstelling als abundanties (voor visfauna ook leeftijdsopbouw) beoordeeld worden op de maatlatten. De studiedag gaat in op de achtergronden van de maatlatten, op de consequenties voor monitoring en op de toepassing in de praktijk in voorbeelden en case-studies. Uw eigen data kunnen vooraf worden ingestuurd en getoetst en gedurende de workshop in de middag worden gepresenteerd.

Programma

9.30    Zaal open, koffie en inschrijving
10.00  Inleiding KRW maatlattendag door dagvoorzitter: Bas van der Wal
10.15  Achtergronden macrofyten/fytoplankton maatlat: Marcel van den Berg
10.45  Achtergronden macrofaunamaatlat: Roel Knoben
11.15  Koffie
11.30  Reactie op maatlatten en toepassing maatlatten in de praktijk: Albert Remmelzwaal
12.00  Achtergronden vissenmaatlat: Marcel Klinge
12.30  Lunch
13.30  MEP/GEP toepassing voor kunstmatige/sterk veranderde wateren: Diederik van der Molen
14.00  Inleiding berekeningen met maatlatten voor de natuurlijke wateren en gevoeligheidsanalyse: Roelf Pot
14.15  Workshop maatlatten m.b.v. PC en beamer op basis van vooraf aangeleverde testdata: Roelf Pot in samenwerking met enkele waterbeheerders die de resultaten van hun data presenteren
15.30  Thee
16.00  Plenaire discussie o.l.v. dagvoorzitter
17.00  Sluiting