Werkgroep Ecofysiologie

Eens per jaar wordt er een bijeenkomst gehouden voor geïnteresseerden in ecofysiologie en fysiologie van de hele plant. Het doel van deze bijeenkomst is om op informele wijze een platform te bieden waar aspecten van de fysiologie, groei en reproduktie op het niveau van de individuele plant bediscussieerd kunnen worden.

De presentaties vinden plaats in het Engels. Opgave is niet nodig. Een lunch kan in de kantine verkregen worden.

Informatie over de volgende bijeenkomst. De laatste bijeenkomst was in 2003

De activiteiten van de werkgroep ecofysiologie worden gecoördineerd door:

Hendrik Poorter, Universiteit Utrecht Tjeerd Bouma, Centrum voor Estuariene en Mariene Oecologie, Yerseke

Adrie van der Werf, Plant Research International, Wageningen

Als u op de mailinglijst voor de bijeenkomsten wilt komen, of andere vragen hebt, neem a.u.b. contact op met H.Poorter@bio.uu.nl.