Werkgroep Tropische Ecologie

Tropische ecosystemen zijn van speciaal belang door hun enorme biodiversiteit. Ook spelen tropische landmassa's en tropische oceanen een cruciale rol in het functioneren van het ecosysteem van de aarde in zijn totaliteit.

Aan Nederlandse en Vlaamse onderzoeksinstellingen wordt van oudsher veel aandacht besteed aan Tropische Ecologie, dat wil zeggen aan de studie van tropische organismen in relatie tot hun biotische en abiotische omgeving, en aan de studie van het gebruik en bescherming van tropische ecosystemen door de mens.

De doelstelling van de werkgroep Tropische Ecologie is het geregeld bij elkaar brengen van in Nederland en Vlaanderen actieve onderzoekers in de Tropische Ecologie, ter uitwisseling van gedachten, als bron van ideeën en nieuwe samenwerking, en om de noodzaak van ecologisch onderzoek in de tropen te onderstrepen.

Tevens streeft de werkgroep bij te dragen aan de vorming en instandhouding van het netwerk van tropische ecologen in Nederland en Vlaanderen, zulks ter optimalisatie van het aanbod aan onderwijs in Tropische Ecologie, en ter verbetering van de informatievoorziening aan aankomende studenten (stageonderwerpen, beursmogelijkheden), alsook aan organisaties van ontwikkelingsamenwerking en het bedrijfsleven die actief zijn in de tropen.

De werkgroep gaat tenminste eenmaal per jaar een bijeenkomst organiseren waarbij recente onderzoeksresultaten worden gepresenteerd. Bij voorkeur (maar niet uitsluitend) zal dit onderzoek betreffen van veelbelovende masterstudenten en PhD kandidaten. Inhoudelijk zullen deze bijeenkomsten een wisselend karakter hebben, inhakend op de nieuwste ontwikkelingen. Naar verwachting zullen deze bijeenkomsten ook kunnen bijdragen aan de diverse onderwijsprogramma's aan Nederlandse en Vlaamse universiteiten en onderzoeksscholen.

De geplande bijeenkomsten zullen worden bekend gemaakt via een e-maillijst en via Bionieuws. Stuur even een e-mail aan de contactpersoon als je op de verzendlijst wil staan.

De eerstkomende bijeenkomst zal uiterlijk plaatsvinden in januari 2008.

Zij die actief deel willen nemen aan de activiteiten van de werkgroep worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met de contactpersoon.

Contactpersoon: Joost Duivenvoorden (duivenvoorden[at]science.uva.nl)