Organisatie

Historie

De NecoV is ontstaan door het samenvoegen van twee ecologische verenigingen in het nederlands-vlaamse taalgebied: de Nederlandse Vereniging voor Aquatische Ecologie (NVAE) en de Nederlands-Vlaamse Ecologen Vereniging (NVE). Deze verenigingen waren zelf op hun beurt voortgekomen uit respectievelijk de Hydrobiologische Vereniging en de Oecologische Kring.
Aanvankelijke kende NecoV twee secties waarin de herkomst nog was terug te vinden: Aquatische Ecologie en Terrestrische Ecologie, maar deze organisatielaag is in 2009 opgeheven.

Werkgroepen

De vereniging kent werkgroepen waarin leden met een gezamenlijke interesse voor een deelaspect van de ecologie activiteiten organiseren rond dit aspect. Werkgroepen vormen de inhoudelijke ruggegraat van de vereniging en het bestuur juicht de vorming van nieuwe werkgroepen dan ook toe. De regels voor oprichting en organisatie van werkgroepen zijn te vinden in het huishoudelijk reglement van de NecoV. Op dit moment kent de vereniging de volgende werkgroepen: