Werkgroep Ecologische Informatica

Ontstaan: najaar 2002

Binnen de informaticasector bestaan tal van instrumenten die nuttig kunnen zijn als beslissingsonsdersteunende hulpmiddelen bij waterbeheer. Voorbeelden hiervan zijn databankontwikkeling- en beheer, modellering, gegevens- en informatievisualisatie, beslissingsondersteunende systemen, ... (Figuur 1). Het is de bedoeling om in deze werkgroep kennis inzake dit vakgebied uit te wisselen en verder op te bouwen via een nieuwsbrief en een paar workshops per jaar rond thema's als ecosysteemmodellering, data mining, modelvalidatie, ...Figuur 1: De verschillende componenten van Ecologische Informatica nuttig bij het beheer van ecosystemen.

Vorige activiteiten:

  • "Ecological Informatics Applications in Water Management" 6-7 November 2002, Gent, België.
  • "Computational intelligence in water and environment" 15 December 2005, Delft, Nederland.
  • "Ecologische Informatica" (sessie als onderdeel van Wintersymposium) 17 Januari 2007, Nijmegen, Nederland.

Toekomstige activiteiten:

  • Internationaal symposium "Ecological informatics applications in water management 2", Gent, voorjaar 2008).

contact personen

De activiteiten van de werkgroep worden gecoördineerd door de volgende leden:

Peter Goethals (Universiteit Gent, België): voorzitter en contactpersoon
Vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie, Universiteit Gent
J. Plateaustraat 22, B-9000 Gent, België
Tel: +32 (0)9 264 37 76
E-mail: peter.goethals@UGent.be

Jan Breine (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, België)

Jan Mees (VLIZ, België)

Piet Verdonschot (ALTERRA, Nederland)

Harm Duel (Deltares, Nederland)

Jan Jaap Bouma (Erasmus Universiteit en TUDelft, Nederland)