Werkgroep Mycorrhiza

Jacqueline Baar heeft besloten zich terug te trekken als coordinator voor deze werkgroep. Daarom is de necov momenteel op zoek naar een nieuwe coordinator. Een ieder die interesse heeft om deze taak over te nemen wordt van harte uitgenodigd om contact op te nemen met het algemeen bestuur.

In februari 1999 is de mycorrhizawerkgroep opgericht met het doel om contacten tussen geïnteresseerden in mycorrhiza-onderzoek in Nederland en België te versterken en om onderlinge samenwerking te bevorderen. De mycorrhizawerkgroep heeft zich tot gesteld ten minste twee bijeenkomsten per jaar te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten presenteren een aantal deelnemers hun onderzoek waarbij er veel gelegenheid geboden wordt om te discussieren. Het aantal presentaties zal beperkt blijven tot vier à vijf. Elke bijeenkomst wordt door een andere onderzoeksgroep georganiseerd, waarbij de onderzoeksgroep gelegenheid biedt voor rondleidingen door de laboratoria.

Naast deze bijeenkomsten die een wat informeel karakter hebben, wordt er eens per twee jaar een (mini-) symposium georganiseerd. Een dergelijk (mini)-symposium is gewijd aan een thema over recente ontwikkelingen op het terrein van mycorrhiza-onderzoek. Hiervoor kunnen een of meer spreker(s) uit het buitenland worden uitgenodigd. Daarnaast is er gelegenheid voor het presenteren van posters.


Drie personen coördineren de activiteiten van de mycorrhizawerkgroep:

Dr. Ir. Jacqueline Baar, Vakgroep Aquatiche Oecologie en Milieubiologie, Katholieke Universiteit Nijmegen.
E-mail: J.Baar@PPO.DLO.NL

Prof. Dr. Rien Aerts, Vakgroep Systeemoecologie, Vrije Universiteit, Amsterdam
E-mail: aerts@bio.vu.nl

Dr. Jan Colpaert, Laboratorium Milieubiologie, Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek, België
E-mail: jan.colpaert@luc.ac.be

Bijeenkomsten

Verslagen van eerder gehouden bijeenkomsten staan hier.