NecoV - Huishoudelijk

Dit deel van de site bevat informatie die voor het formele functioneren als vereniging van belang is.

Op aparte paginas van deze webstite staan:
  • Contact: namen, adressen en telefoonnummers van bestuurs- of commissieleden
  • Lidmaatschap: alles over het lidmaatschap
  • Aanmelding voor lidmaatschap
  • Ledenlijst (alleen toegankelijk voor leden na inloggen)