Werkgroep Vertebrate Herbivory NECOV

Begrazing van riet en oeverplanten

Woensdag 22 november 2000

Centrum voor Limnologie-NIOO, Rijksstraatweg 6, 3631 AC Nieuwersluis

Bereikbaar met bus vanuit Utrecht en Amsterdam (lijn 120 Conexxion, uitstaphalte Breukelen 'Watertoren')

De werkgroep Vertebrate Herbivory houdt op 22 november een themadag over begrazing van riet en oeverplanten. Zeven sprekers zullen specifiek ingaan op de effecten op de vegetatie van begrazing door koeien, muizen, ganzen en zwanen. De sprekers vertellen daarbij over hun eigen nieuwste resultaten van onderzoek
 

Progamma

10.00ontvangst met koffie
10.30Gerard ter Heerdt (RUG) Voorspellingen over de vestiging van wetland vegetatie in een stochastische omgeving
11.10John Lenssen (KUN) Effecten van de Rietboorder op de competitie tussen Riet en Harig wilgenroosje
11.50Isabel van den Wyngaert (UU) Effecten van ruiende Grauwe ganzen op productie en nutrienten kringloop in de Oostvaardersplassen
12.30Lunch en bekijken van posters
13.30Hugo Coops (RIZA) Planten in de peiling in het Krammer-Volkerak
14.10Luis Santamaria (NIOO) Hoe het Schedefonteinkruid zijn tubers verstopt voor de Kleine zwaan
14.50Thee
15.10Marcel Huijser (PR Lelystad) Het effecten van slootbeheer op de dichtheid van muizen in landbouwgebieden
15.50Perry Cornelissen (RIZA) Runderen en paarden in uiterwaarden voor veiligheid en biodiversiteit

Opgave voor 15.11.00 via e-mail: pai-dag@cl.nioo.knaw.nl met vermelding of men lunch wil gebruiken (kosten hiervan Fl 12.50), anders zelf brood meenemen