Themadag - Vertebrate Herbivory group - NecoV

Datum: vrijdag 12 oktober 2007

Tijd: 10:00 - 16:30 uur

Plaats: de Zandwaaier te Overveen (500 m van treinstation http://www.npzk.nl/html/overzichtskaart.html).

Thema: ruimte voor de wisent in de lage landen (informatie wisenten project: http://www.wisenten.nl/wisenten/home).

Doel: discussie onder specialisten over thema, resulterende in een overzicht van meningen, eventueel te publiceren in nederlandstalig vakblad.

Draaiboek:

- 10:00 ontvangst met koffie

- 10:30 opening door dagvoorzitters Jasja Dekker (VZZ) & Chris Smit (RUG), kort rondje van voorstellen + inleiding dag

- 10:40 presentatie PWN/ARK

- 11:05 presentatie Joris Cromsight (RUG)

- 11:30 start discussie nav presentaties en ahv stellingen (zie onder)

- 13:00 - 13:30 lunch (zelf meenemen!) bij/tijdens loop naar uitkijkpunt (20 minuten)

- 13:30 - 15:15 excursie Kraansvlak, eventueel begraasd deel

- 15:30 hervatting discussie

- 16:15 samenvatting meningen, rondvraag en slot

- 16:30 einde, eventueel borrel (tent sluit om 17:00 uur)

Stellingen/discussiepunten:

* Stelling 1. De lage landen zijn zeer gebaat bij deze pilot studie met wisenten in de duinen. Het is de ideale manier om het publiek te laten wennen aan het dier en tegelijkertijd meer te weten te komen over het gedrag en effecten van de wisent op zijn omgeving (ecologie).

(Alternatieve stelling 1. Deze pilot is onzinnig. Geen interesse vanuit het publiek, pilot te klein van opzet, op een verkeerde plek. Geen conclusies mogelijk op grond van deze studie.)

Discussiepunten: Nut van pilots, interesse publiek, grootte en plek van pilot studie, relevantie resultaten, bijdrage pilot aan bescherming wisent, interacties met andere grote grazers.

* Stelling 2. Er is voldoende plaats in Nederland en Belgie om de wisent, en eventuele andere grote herbivoren/zoogdieren, te introduceren. Hierbij denken we aan de Veluwe, de Oostvaarderplassen, de Ardennen, en aan een gerealiseerde EHS.

(Alternatieve stelling 2. Er is géén plek voor de wisent of andere dieren)

Discussie: Maatregelen, beheer, termijn, inrichting, pilots, habitatkeuze, samen met overige soorten introduceren (OVP)

* Stelling 3. De verwachtte effecten van de wisent op zijn omgeving worden overschat en zullen overeenkomen met de effecten van de huidige aanwezige grazers.

Discussie: Wat zijn de verwachtte effecten?Verschillen met effecten runderen/paarden? Wat is bekend over deze effecten?

* Stelling 4. De wisent is geen bosbeest. Het feit dat de laatste exemplaren aangetroffen cq geplaatst zijn in bosgebied in Polen, wil niet zeggen dat dit ook het natuurlijke habitat is.

Discussie: introductie zinvol in open gebieden? vergelijking wisent-amerikaanse bison (habitat, gedrag), aanpassing wisent aan bos, resultaten dieetonderzoek.

* Stelling 5. De huidige focus op slechts één soort is weinig zinvol. De wisent fungeert als 'flagship'voor de complete Europese herbivoren gemeenschap. We zouden ons meer moeten richting op het begrijpen en realiseren van een complete Europese herbivoren gemeenschap.

Discussie: nut studie van geisoleerde wisenten versus combinatie met andere herbivoren (rund/paard/hert).