Themadag Bio-invasies in aquatische ecosystemen

(Exoten in de wateren van Nederland: wat leren we ervan, en hoe gaan we ermee om?)

Datum: Dinsdag 22 mei 2001.

Locatie: RIKZ, Kortenaerkade 1, Den Haag, zaal 1.05

Organisatie: R.J. Leewis en G. van der Velde, Werkgroep Exoten van de NecoV i.s.m. de Sectie Aquatische Ecologie.

Programma:

10.00Ontvangst met koffie
10.30Doel van de werkgroep en van deze dag (Rob Leewis)
10.45De ontwikkeling van de worm Marenzelleria in de Waddenzee getoetst aan een invasietheorie (Karel Essink)
11.15Het Main-Donau-kanaal: een snelweg voor exoten? (Gerard van der Velde)
11.45 Koffie
12.00Aangroeiproblematiek door exoten: heden en toekomst (Henk Jenner)
12.30Exoten in de Wierenflora (Herre Stegenga)
13.00Lunch
14.00Introducties langs de Nederlandse kust: hoeveel kennen we er, en hoeveel zouden het er kunnen zijn? (Wim Wolff)
13.30Effecten van ballastwater (Bert Wetsteijn)
15.00Thee
15.30Planten op stap (Dick Pegtel)
16.00Video (Gerard van der Velde)
16.30Samenvatting en Sluiting (Rob Leewis)

Posters zijn welkom

Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van deze dag.

Opgave van tevoren is ook niet nodig.

Nadere inlichtingen: Rob Leewis, RIVM, tel.: 030-2742695, e-mail: rob.leewis@rivm.nl of r.leewis@wxs.nl, of

Gerard van der Velde, KUN, tel.: 024-3652621, e-mail: gerardv@sci.kun.nl