Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten

Op 31 augustus 1999 zijn in een speciale ledenvergadering de concept statuten door de aanwezigen doorgenomen. Daarna werden voorzitter en secretaris gemachtigd om de statuten neer te leggen in notariële acte conform het ontwerp en met inachtneming van de tijdens deze vergadering aangenomen wijzigingsvoorstellen. Voorzitter Jan van Groenendael en secretaris Rob Hendriks hebben deze taak op 4 november 1999 volbracht, waarmee de NecoV de status van vereniging met notariële acte heeft verkregen.

De statuten zijn beschikbaar als pdf-bestand.

Huishoudelijk Reglement

Het concept Huishoudelijk Reglement van de vereniging is tijdens de 1e ledenvergadering van de NecoV op 9 december 1999 in Antwerpen bediscussieerd en vastgesteld. Op 14 december 2000 zijn tijdens de 2e ledenvergadering nog vier artikelen toegevoegd en is de taakverdeling van de algemeen bestuursleden aangepast.

Het huishoudelijk regelement is beschikbaar als pdf-bestand.