Wintersymposium 2006 / 2007

Op 17, 18 en 19 januari 2007 organiseert de necov weer een wintersymposium.

Het thema dit jaar: "Van spinnenweb tot voedselweb & world-wide-web"

Wanneer? 17, 18 en 9 januari 2007

Locatie: Best Western Hotel 'Belvoir' , Nijmegen.

Ter gelegenheid van het wintersymposium wordt tevens opnieuw de NecoV Ecologieprijs uitgereikt waarbij het beste ingezonden ecologisch onderzoeksvoorstel met een geldbedrag van 500 Euro beloond wordt. (meer informatie).

Inschrijf formulier downloaden.

Abstracts kunnen volgens onderstaand format toegezonden worden aan Luca van Duren. Abstracts moeten aangeleverd worden in een Word document of ASCII tekst, in elk geval niet in “pdf”-formaat. Gebruik s.v.p. zo weinig mogelijk lay-out functies in de tekst, met uitzondering van: sub- en superscripts (voor eenheden of chemische formules) en cursieve tekst voor soortnamen. Gebruik de volgende volgorde:

 • Titel
 • Auteurs (bij meerdere auteurs van verschillende instituten graag achter de naam, met superscript een nummer, corresponderend met het instituut / de afdeling waar deze persoon werkt
 • Adres(sen). Bij meerdere adressen graag elk adres op een nieuwe regel, beginnend met het corresponderende nummer. Zie ook meegeleverd voorbeeld.
 • Tekst van de samenvatting. Maximale lengte 450 woorden. Eventueel kan één zwart-wit foto of figuur ter illustratie bij de tekst worden meegeleverd. Figuren bij voorkeur als losse files meeleveren.

 

Programma wintersymposium 2006-2007.

Woensdag 17 januari

10.30 – 10.35h
Welkom door Tabe Tietema, voorzitter van de NecoV

10.35-11.20h
Plenaire lezing I
Ivan Janssens (Universiteit Antwerpen)
Ruimtelijke en temporele variatie in de koolstofcyclering in bosecosystemen

11.20-12.05h
Plenaire lezing II
Filip Meysman (NIOO-KNAW)
Een nieuwe kijk op Darwin's laatste idee: bioturbatie

12.05-12.50h
Plenaire lezing III
Jaap Sinninghe Damsté (NIOZ)
"Lipiden van bacteriën, archaea en algen als gereedschap in (palaeo)ecologisch onderzoek"

12.50 - 14.30h
Lunch

14.30-17.00h
Parallelesessie 1
Ecologische Informatica: Voorzitter/organisatie: P. Goethals

14.30-17.00h:
Parallelsessie 2
Beheer van grote rivieren: Voorzitter/organisatie: J. Verhoeven

Donderdag 18 januari

9.30-10.15h
Plenaire lezing IV
Rik Leemans (WUR)
"De ‘Millennium Ecosystem Assessment': verenigen van de perspectieven van de Club van Rome en de ‘Sceptical Environmentalist'"

10.15-11.00h
Plenaire lezing V
John Videler (RUGroningen)
"Ecologie van Archaeopterix"

11.00-11.15h
-- pauze --

11.15-12.00h
Plenaire lezing VI
Tom Wenseleers (Katholieke Universiteit Leuven)
"Samenwerking in insectengemeenschappen: vrijwillig of gedwongen?"

12.00-12.45h
Plenaire lezing VII
Tom Buijse (RIZA)
"Effecten van de Kaderrichtlijn Water op het beheer van grote rivieren"

12.45h-14.00h
Lunch

14.00-18.00h
Excursies + Postersessie

Vrijdag 19 januari


9.00-11.30h
parallelsessie 3
Aquatische micro-organismen. Voorzitter/organisatie: Koen Sabbe

9.00-11.30h
parallelsessie 4
Begrazing: theorie en praktijk. Voorzitter/organisatie: Maurice Hoffmann

11.30-12.30h
Algemene vergadering van de NecoV

12.30-13.30h
Lunch

13.30-16.00h
parallelesessie 5
Ruimtelijke Ecologie. Voorzitter/organisatie: Tjeerd Bouma

13.30-16.00
parallelsessie 6
Ecofysiologie. Voorzitter/organisatie: Roeland Samson/Hendrik Poorter

Programma paralele sessies wintersymposium 2006-2007

Woensdag 17 januari, 14.30 uur.

Parallelsessie I: Ecologische Informatica

Voorzitter: Peter Goethals

 

Peter Goethals en Niels De Pauw (Univ.Gent)
Actuele trends in Ecologische Informatica

Arthur Mynett (IHE en WL Delft Hydraulics)
Hydro informatica instrumenten voor ecohydraulisch beheer van watersystemen

Joost Vanoverbeke (KU Leuven)
Studie van populatiedynamica en populatie- genetica bij Daphnia met behulp van computersimulaties

15.30 - 16.00 Pauze

Joop Schaminée (Wageningen Univ. & Radboud Univ. Nijmegen)
Eco-informatica als basis voor de analyse van plantengemeenschappen

Ans Mouton, Peter Goethals en Niels De Pauw (Univ. Gent)
Kennisgebaseerde vaaglogische modellen voor vissen in stromende wateren

Harm Duel (WL Delft Hydraulics)
Ontwikkeling van ecologische modellen ten behoeve van de Europese kaderichtlijn water

 

Parallelsessie II: Het beheer van Grote Rivieren

Voorzitter: Jos Verhoeven

Karlé V. Sykora (Wageningen Univ., Dept. Omgevingswetenschappen, Natuurbeheer en Plantenecologie)
Veertien jaar wildernisbeheer en vegetatie-successie in de Millingerwaard

Roos Loeb (Rijks Univ. Nijmegen, afd. Aquatische Ecologie en Milieubiologie), Martijn Antheunisse en Marzia Miletto
Ruimte voor de Rivier: natuurkwaliteit op bemeste bodems met vervuild water ?

Henk Wolfert (Wageningen Univ., Alterra Wageningen)
Zoeken naar een strategie voor een natuurlijker Vechtsysteem

15.30 - 16.00 Pauze

Martijn Antheunisse, (Univ. Utrecht-IEB, Leerstoelgroep Landschapsecologie), Roos Loeb en Marzia Miletto
Ecologisch herstel van estuaria: bodemprocessen, nutriënten en oevervegetatie. Het Haringvliet als case-study

Patrick Meire (Univ. van Antwerpen), Stefan Vandamme, Eric Struyf, Frank Adriaensen, Tom Maris, Tom Cox
Herstel van ecosystem services een leidraad voor het herstel van grote rivieren ?

Hugo Coops, WL-Delta Instituut Delft
Oeverinrichtingsprojecten in zoetwatergetijdenrivieren: lapwerk of ecologisch herstel ?

 

Vrijdag 19 januari: 9.00 - 11.30 uur

Parallelsessie III: Aquatische micro-organismen

Voorzitter Koen Sabbe (Univ. Gent)

 

Pieter Vanormelingen (Univ. Gent)
Invloed van Lokale vs regionale factoren op structuur van zoetwater fytoplankton gemeenschappen, op soorts- en infraspecifiek niveau

Ineke vab Gremberge (Univ. Gent)
Genetische structuur van Microcystis in Vlaanderen vs Ethiopië: impact van isolatie en dispersie

Thomas Haverkamp (NIOO-CEMO)
Genetische diversiteit van de Synechococcus soorten in de Baltische zee

Petra Visser (Univ. Amsterdam)
Competition for light among cyanobacteria: non-toxic strains displace toxic strains of the harmful cyanobacterium Microcystis

Gerald Louette (INBO, Brussel)
Evaluatie van herstelmaatregelen in een ondiep meer door vergelijking van de huidige met de historische watervlooiengemeenschap

Marcel Veldhuis (Royal NIOZ, Den Burg)

 

Parallelsessie IV: De impact van vertebrate herbivoren op hun omgeving

Voorzitter: Maurice Hoffmann (INBO, Brussel)

 

Eric Cosyns (WVI, Univ. Gent)
Seed dispersal by large herbivores

Liesbeth Bakker (NIOO, Nieuwersluis)
Grazing by waterfowl

Christian Smit (Univ. Fribourg, Zwitserland - RU Groningen)
Facilitation of tree regeneration in wood pastures

Jan Van Uytvanck (INBO, Brussel)
Restoration of wood pastures on former agricultural land: survival and growth of palatable tree seedlings in a structural vegetation gradient

Charlotte Vandenberghe (Swiss Federal Research Institute WSL Lausanne - Macaulay, Aberdeen)
The influence of cattle activity on tree regeneration in wood pastures

Jasja Dekkers (Wageningen Univ) Nele Somers (Univ. Gent) en Liesbeth Bakker (Wageningen Univ./NIOO-Nieuwersluis)
Rabbit facilitation by large herbivores

Dries Bonte (Univ. Gent)
The introduction of large grazers in novel landscapes: pandora's box for arthropods ?

 

Vrijdag 19 januari 13.30 - 16.00 uur

Parallelsessie V. Ruimtelijke Ecologie

Voorzitter: Tjeerd Bouma

 

Olivier Honnay en Hans Jacquemyn (Koningkl. Univ. Leuven)
Zijn zeldzame plantensoorten meer gevoelig voor de genetische effecten van habitatfragmentatie dan algemene soorten ?- Een meta-analyse

Beatrijs Bossuyt (Univ. Gent)
Genetic rescue in een geïsoleerde metapopulatie van een natuurlijk gefragmenteerde plantensoort, Parnassia palustris.

Bergje K. van Wesenbeeck (Netherlands Institute of Ecology)
Habitat modification at different scales

Esther R. Chang en Jan P. Bakker (Univ. Groningen)
Dispersal filters in the assembly of salt-marsh communities: a spatial perspective

Kris van Looy (INBO, Brussel)
River Restoration en Biodiversity Conservation. A. Disorder Approach

Carla J. Grashof-Bokdam (Alterra)
Synergie door het combineren van ecologische netwerken op verschillende ruimtelijke schalen.

 

Parallelsessie VI. Exofysiologie

Voorzitters Roeland Samson en Hendrik Poorter

 

Roeland Samson (Univ. of Antwerpen)
Photosynthetic gas exchange in leaves and stems in three different almond species (Prunus scoparia, P. Lycioides and P. dulcis) during drought stress and subsequent recovery.

Zohreh Heydarian (Utrecht Univ.)
Isolation of genes specifically involved in hyponastic growth and petiole elongation of Rumex palustris during ethylene treatment

Eric Visser (Radboud Univ.)
High CO 2 in the root environment negatively affects root de development of rice (Oryza sativa L.) via inhibition of root respiration.

Frank Sterck (Wageningen Univ.)
How do hydraulic architecture, carbon balance and allocation determine 3D tree growth in different climates ?

Geert Potters (Univ. of Antwerp)
Pb-EDTA complexes stimulate plant growth and non-photochemical quenching in Arabidopsis thaliana.

Hendrik Poorter (Utrecht Univ.)
Aerobic methane emission by terrestrial plants ?

Presentaties Wintersymposium 2007

De presentaties zijn voor het plaatsen op het web omgezet naar lagere resolutie. De originele presentaties hebben in enkele gevallen een betere grafische kwaliteit.

Plenaire lezing I

Ivan Janssens (Universiteit Antwerpen)
"Ruimtelijke en temporele variatie in de koolstofcyclering in bosecosystemen"

Plenaire lezing II

Filip Meysman (NIOO-KNAW)
"Een nieuwe kijk op Darwin's laatste idee: bioturbatie"

Plenaire lezing III

Jaap Sinninghe Damsté (NIOZ)
"Lipiden van bacteriën, archaea en algen als gereedschap in (palaeo)ecologisch onderzoek"

Parallelesessie 1

Ecologische Informatica: Voorzitter/organisatie: P. Goethals

Peter Goethals en Niels De Pauw (Univ.Gent)
Actuele trends in Ecologische Informatica

Arthur Mynett (IHE en WL Delft Hydraulics)
Hydro informatica instrumenten voor ecohydraulisch beheer van watersystemen

Joost Vanoverbeke (KU Leuven)
Studie van populatiedynamica en populatie- genetica bij Daphnia met behulp van computersimulaties

Joop Schaminée (Wageningen Univ. & Radboud Univ. Nijmegen)
Eco-informatica als basis voor de analyse van plantengemeenschappen

Ans Mouton, Peter Goethals en Niels De Pauw (Univ. Gent)
Kennisgebaseerde vaaglogische modellen voor vissen in stromende wateren

Harm Duel (WL Delft Hydraulics)
Ontwikkeling van ecologische modellen ten behoeve van de Europese kaderichtlijn water

Parallelsessie 2

Beheer van grote rivieren: Voorzitter/organisatie: J. Verhoeven

Karlé V. Sykora (Wageningen Univ., Dept. Omgevingswetenschappen, Natuurbeheer en Plantenecologie)
Veertien jaar wildernisbeheer en vegetatie-successie in de Millingerwaard

Roos Loeb (Rijks Univ. Nijmegen, afd. Aquatische Ecologie en Milieubiologie), Martijn Antheunisse en Marzia Miletto
Ruimte voor de Rivier: natuurkwaliteit op bemeste bodems met vervuild water ?

Henk Wolfert (Wageningen Univ., Alterra Wageningen)
Zoeken naar een strategie voor een natuurlijker Vechtsysteem

Martijn Antheunisse, (Univ. Utrecht-IEB, Leerstoelgroep Landschapsecologie), Roos Loeb en Marzia Miletto
Ecologisch herstel van estuaria: bodemprocessen, nutriënten en oevervegetatie. Het Haringvliet als case-study


Patrick Meire (Univ. van Antwerpen), Stefan Vandamme, Eric Struyf, Frank Adriaensen, Tom Maris, Tom Cox
Herstel van ecosystem services een leidraad voor het herstel van grote rivieren ?

Hugo Coops, WL-Delta Instituut Delft
Oeverinrichtingsprojecten in zoetwatergetijdenrivieren: lapwerk of ecologisch herstel ?

Plenaire lezing IV

Rik Leemans (WUR)
"De ‘Millennium Ecosystem Assessment': verenigen van de perspectieven van de Club van Rome en de ‘Sceptical Environmentalist'

Plenaire lezing V

John Videler (RUGroningen)
"Ecologie van Archaeopterix"

Plenaire lezing VI

Tom Wenseleers (Katholieke Universiteit Leuven)
"Samenwerking in insectengemeenschappen: vrijwillig of gedwongen?"

Plenaire lezing VII

Tom Buijse (RIZA)
"Effecten van de Kaderrichtlijn Water op het beheer van grote rivieren"

parallelsessie 3

Aquatische micro-organismen. Voorzitter/organisatie: Koen Sabbe

(Univ. Gent)
Invloed van Lokale vs regionale factoren op structuur van zoetwater fytoplankton gemeenschappen, op soorts- en infraspecifiek niveau

Ineke vab Gremberge (Univ. Gent)
Genetische structuur van Microcystis in Vlaanderen vs Ethiopië: impact van isolatie en dispersie

Thomas Haverkamp (NIOO-CEMO)
Genetische diversiteit van de Synechococcus soorten in de Baltische zee

Petra Visser (Univ. Amsterdam)
Competition for light among cyanobacteria: non-toxic strains displace toxic strains of the harmful cyanobacterium Microcystis

Gerald Louette (INBO, Brussel)
Evaluatie van herstelmaatregelen in een ondiep meer door vergelijking van de huidige met de historische watervlooiengemeenschap

Marcel Veldhuis (Royal NIOZ, Den Burg)

parallelsessie 4

Begrazing: theorie en praktijk. Voorzitter/organisatie: Maurice Hoffmann

Eric Cosyns (WVI, Univ. Gent)
Seed dispersal by large herbivores

Liesbeth Bakker (NIOO, Nieuwersluis)
Grazing by waterfowl

Christian Smit (Univ. Fribourg, Zwitserland - RU Groningen)
Facilitation of tree regeneration in wood pastures

Jan Van Uytvanck (INBO, Brussel)
Restoration of wood pastures on former agricultural land: survival and growth of palatable tree seedlings in a structural vegetation gradient

Charlotte Vandenberghe (Swiss Federal Research Institute WSL Lausanne - Macaulay, Aberdeen)
The influence of cattle activity on tree regeneration in wood pastures

Jasja Dekker (Wageningen Univ) Nele Somers (Univ. Gent) en Liesbeth Bakker (Wageningen Univ./NIOO-Nieuwersluis)
Rabbit facilitation by large herbivores

Dries Bonte (Univ. Gent)
The introduction of large grazers in novel landscapes: pandora's box for arthropods ?

parallelesessie 5

Ruimtelijke Ecologie. Voorzitter/organisatie: Tjeerd Bouma

Olivier Honnay en Hans Jacquemyn (Koningkl. Univ. Leuven)
Zijn zeldzame plantensoorten meer gevoelig voor de genetische effecten van habitatfragmentatie dan algemene soorten ?- Een meta-analyse

Beatrijs Bossuyt (Univ. Gent)
Genetic rescue in een geïsoleerde metapopulatie van een natuurlijk gefragmenteerde plantensoort, Parnassia palustris.

Bergje K. van Wesenbeeck (Netherlands Institute of Ecology)
Habitat modification at different scales

Esther R. Chang en Jan P. Bakker (Univ. Groningen)
Dispersal filters in the assembly of salt-marsh communities: a spatial perspective

Kris van Looy (INBO, Brussel)
River Restoration en Biodiversity Conservation. A. Disorder Approach

Carla J. Grashof-Bokdam (Alterra)
Synergie door het combineren van ecologische netwerken op verschillende ruimtelijke schalen.

parallelsessie 6

Ecofysiologie. Voorzitter/organisatie: Roeland Samson/Hendrik Poorter

Roeland Samson (Univ. of Antwerpen)
Photosynthetic gas exchange in leaves and stems in three different almond species (Prunus scoparia, P. Lycioides and P. dulcis) during drought stress and subsequent recovery.

Zohreh Heydarian (Utrecht Univ.)
Isolation of genes specifically involved in hyponastic growth and petiole elongation of Rumex palustris during ethylene treatment

Eric Visser (Radboud Univ.)
High CO 2 in the root environment negatively affects root de development of rice (Oryza sativa L.) via inhibition of root respiration.

Frank Sterck (Wageningen Univ.)
How do hydraulic architecture, carbon balance and allocation determine 3D tree growth in different climates ?

Geert Potters (Univ. of Antwerp)
Pb-EDTA complexes stimulate plant growth and non-photochemical quenching in Arabidopsis thaliana.

Hendrik Poorter (Utrecht Univ.)
Aerobic methane emission by terrestrial plants ?

 


Notulen 7e jaarvergadering van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Ecologie

16 februari 2006 om 11.30 uur in het Museum voor Natuurwetenschappen te Brussel tijdens de tweede dag van het wintersymposium.

 

 1. Opening en vaststelling agenda: Extra punt ingelast:
  De voorzitter opent de vergadering en geeft een korte introductie. Er wordt een extra agendapunt ingelast: Leen van de Oever geeft korte introductie van het NIBI. Dit wordt agendapunt 9.
 2. Goedkeuring notulen extra ledenvergadering van 22 februari 2005.
  De notulen worden per acclamatie goedgekeurd
 3. Mededelingen
  1. TE bestuur is nu compleet. O. Honnay is bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen, Tjeerd Bouma draagt het secretariaat over aan Maurice Hoffmann. Tjeerd zal zich met de PR van de TE sectie gaan bezighouden als vierde lid van het TE-bestuur hebben we Roeland Samson.
  2. Binnen de AE sectie worden de taken van Ludwig Triest tijdelijk overgenomen door Koen Sabbe voor de duur van de sabbatical van Ludwig.
  3. De werkgroep Restoration Ecology opgeheven als necov werkgroep.
  4. De oprichting van een stichting necov symposia zit voorlopig in de ijskast, daar zijn geen nieuwe ontwikkelingen over te melden.
 4. Terugblik op het afgelopen jaar door de voorzitter
  Tabe Tietema geeft een overzicht van de activiteiten en de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar
 5. Jaarverslag 2004 en verslag kascontrolecommissie (verschenen in BioNieuws nr. 19). Jaarverslag is goedgekeurd.
  1. Aanvullende opmerking van de vergadering bij blad 2: het ledental daalt licht. Leden moeten meer aandacht geven aan het winnen van leden, met name jongeren en toegepast ecologen.
  2. Verslag van de kascontrolecommissie: Gerda Bolier was afwezig, bij het controleren van de boeken maar heeft achteraf het overzicht wel gezien. Eindoordeel van de kascommissie: de boeken zijn in orde bevonden en de commissie verleent de penningmeester hierbij décharge.
 6. Instelling nieuwe kascontrolecommissie.
  1. Willy van Emmerik treedt af en Wil Tamis is bereid gevonden plaats te nemen in de commissie.
 7. Presentatie van de begroting voor 2006 door de penningmeester.
  In vergelijking met de begroting van vorig jaar zijn erg slechts marginale aanpassingen. Conform de aanbeveling van de leden zijn de kosten van Shallow Lakes dit jaar wel gespecificeerd. Hoewel de eindafrekening ten tijde van de vergadering nog niet binnen was ziet het er naar uit dat dis grote symposium met enige winst is afgesloten.
 8. Vaststelling contributie 2006 en bestedingslimiet van het bestuur.
  Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen naar €20,- voor gewone leden en €10,- voor studenten, AIO's, OIO's en doctoraatstudenten. Er komen 3 mogelijkheden van lidmaatschap:

i. Lidmaatschap necov en NIBI gecombineerd €20,- + €65,- = €85,- (Dit is inclusief BioNieuws)

ii. Lidmaatschap necov + abonnement op BioNieuws: €20,- + €45,- = €65,-

iii. Alleen lidmaatschap van necov €20,- dus zonder BioNieuws

Dit voorstel wordt door de ledenvergadering aangenomen.

 1. Introductie NIBI - Leen van de Oever geeft een korte presentatie die de rol van het NIBI voor biologen verduidelijkt alsmede de relatie tussen necov en NIBI schetst.

10. Bestuursverkiezing.

a. Officieel is de maximale termijn van bestuurslidmaatschap voor Tabe Tietema verstreken. Gezien het feit dat er vorig jaar problemen waren een nieuwe voorzitter te vinden is besloten hem om Tabe voor 2 jaar tot voorzitter te benoemen. Vanwege de overschrijding van de statutaire maximum termijn vraagt het bestuur deze benoeming te bevestigen. De vergadering stemt hiermee in.

b. De eerste termijn van Luca van Duren als secretaris is afgelopen. Zij is voor een tweede termijn verkiesbaar en wordt bij acclamatie herkozen.

c. Bij de sectie TE is Olivier Honnay kandidaat voor het voorzitterschap en hiermee tevens nieuw lid van het Algemeen Bestuur. De vergadering stemt hier volledig mee in.

Maarten Loonen en Rien Aerts nemen afscheid van het bestuur van de TE sectie. Zij worden bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren.

 1. Vernieuwde website. De oude necov-website was sterk verouderd en niet goed bijgehouden. Er waren problemen om deze website up-to-date te houden omdat de structuur alleen voor iemand met flink wat ervaring te doorgronden was en alles dus via één persoon moest worden geregeld. Jelle Ferwerda heeft een nieuwe website ontworpen die volledig database gestuurd is. Dit maakt het veel eenvoudiger om aanpassingen te doen, nieuwe activiteiten aan te kondigen etc. De nieuwe website is nog niet volledig foutloos. Er missen nog bepaalde links en een aantal pagina's is nog niet ingevuld. Omdat de oude website echter zo zwaar verouderd was is besloten toch de nieuwe website, inclusief enkele kinderziektes, online te zetten. Iedereen die onvolkomenheden tegenkomt wordt vriendelijk verzocht dit te melden bij Jelle of bij Luca, zodat deze fouten ook daadwerkelijk verholpen kunnen worden.
 2. Presentatie van voorlopig programma van activiteiten en studiedagen in 2006.
  De activiteiten die momenteel gepland staan zijn:

 • Werkgroep Exoten, themadag, 15 decemer 2006, Nijmegen
 • Werkgroep Ecologie van Aquatische Microörganismen, datum nog niet bekend, Gent
 • Werkgroep Ecologie van Poolgebieden, themadag,najaar 2006, Groningen
 • Ecological Informatics Applications in Water Management eind 2006 -begin 2007
 • Wintersymposium volgend jaar. Nederland. T.a.v. de locatie van het wintersymposium worden zowel Leeuwarden als Maastricht gesuggereerd. Het thema moet breed genoeg zijn om geen groepen uit te sluiten. Ad Huiskes stelt voor om de aftrap van het International Polar Year op 8 maart 2007 hier bij te betrekken Maurice Hoffman stelt als (sub)thema voor: Wad- en Estuariene Systemen
 1. Rondvraag.
  1. Ad Huiskes stelt voor de werkgroepvergaderingen van individuele werkgroepen samen te laten vallen
 2. Sluiting
  De voorzitter sluit de vergadering om 12:45