Wintersymposium 2005 / 2006

Op 15 & 16 februari 2006 organiseert de necov weer een wintersymposium. Het thema dit jaar is "Klimaatsverandering en Ecologie; Heet hangijzer of storm in een glas water?".

Op het moment zijn we druk bezig om het programma en de sprekers vast te leggen. Voor nu, om in uw agenda te noteren:

Wat? Necov Wintersymposium "Klimaatsverandering en Ecologie; Heet hangijzer of storm in een glas water?"

Wanneer? 15 & 16 februari 2006

Locatie: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Programma: [bekijk het programma hier

Kosten:

 

1 dag

2 dagen

lid

65,=

115,= 

AIO / OIO / Student lid

50,=

85,= 

Geen lid

85,=

155,=

Student / AIO / OIO niet lid

 60,= 

105,=

We verzoeken iedereen die een poster wil presenteren over dit thema, om deze per email aan te melden bij Anette Bisseling: administratie@necov.org .

Ook dit jaar kunt u meedingen naar de necov ecologie prijs.

 

Programma Wintersymposium  15 & 16 februari 2006

Woensdag 15 februari 2006  

 
 
10.00 - 10.25
Ontvangst met koffie
10.25 - 10.30
Opening door Tabe Tietema, Voorzitter van NecoV.
 
 
Sessie 1:Het effect van klimaatsverandering op ecosystemen
Voorzitter:Ollivier Honnay
 
 
10.30 - 10.55
Rob van Dorland (KNMI); Is het waar dat de mens het klimaat veranderd.
10.55 - 11.20
Elie Verleyen (UvGent); Antarctictische kustmeren: archieven voor klimaatverandering.
11.20 - 11.40
Pauze
11.40 - 12.05
Dirk Verschuren (UvGent);Klimaatverandering en lange-termijn ecosysteemveranderingen in tropisch Oost Afrika.
12.05 - 12.30
Ad Huiskes; Effect van klimaatsverandering op de interactie tussen vegetatie en ganzenpopulaties.
 
 
12.30 - 14.00
Lunch
 
 
Sessie 2:Veranderingen in verspreidingsgebieden ten gevolge van klimaatsverandering.
Voorzitter:Elmar Veenendaal
 
 
14.00 - 14.25
Wil Tanis (RUL); Effecten van klimaatsveranderingen op hogere planten in Nederland.
14.25 - 14.50
Wim v.d. Putten (NIOO); Waarom worden sommige exoten zo overvloedig in een warmere wereld? 
14.50 - 15.10
Pauze
15.10 - 15.35
Niels Daan (RIVO); Ruimtelijke en temporele variaties in soortenrijkdom binnen de Noordzee-visfauna in
relatie tot biogeografische herkomst en klimaat.
15.35 - 16.00
Marcel Visser (NIOO-KNAW) De invloed van klimaatsveranderingen op verschuivingen in de fenologie van in de voedselketen.
 
 
16.00 - 17.30
Poster sessie en receptie
 
 
17.30 - 19.30
Bezoek aan het museum
 
 
Vanaf 20.00
Diner
 
 
 
 

Donderdag 16 februari 2006
 

 
 
09.00 - 9.25
Ontvangst met koffie
09.25 - 09.30
Daginleiding
 
 

Sessie 3:

Implicaties van klimaatsveranderingen voor het beheer van de natuur
Voorzitter: Ad Huiskes
 
 
09.30 - 09.55
Niek Gremmen (UvAntw); Klimaatsveranderingen, biologische invasies en natuurbeheer op de eilanden in de zuidelijke oceaan.
09.55 - 10.20
Hein De Baar (NIOZ); Effect van ijzer bemesting van oceanen op Algenbloei en CO2 vermindering in de atmosfeer.
10.20 - 10.45
Christine van Wunnik (EU Nationaal Contactpunt R&D Programma); De toekomst van de Europeesche financiering voor toegepast en zuiver wetenschappelijk milieuonderzoek.
 
 
10.45 - 11.30
Koffie en posters
11.30 - 12.30
Jaarvergadering NecoV; met Intro over NIBI door Leen van den Oever
 
 
12.30 - 14.00
Lunch
14.00 - 14.15
Uitreiking Ecologieprijs en Posterprijzen
 
 
Sessie 4:Het effect van klimaatsverandering op de interactie tussen soorten
Voorzitter:Koen Sabbe
 
 
14.15 - 14.40
Juul Limpens (WUR); Sink of sources: Vegetatieveranderingen in hoogvenen en hun consequenties voor de koolstofdynamiek.
14.40 - 15.05

Dirk Maes (Inst. V. Natuurbehoud, Brussel); Een graadje meer, een soortje meer, of minder?.

15.05 - 15.30
Pauze
15.30 - 15.55
Jan Drent (NIOZ);Vooruitzichten van het Nonnetje (Macoma baltica) in een veranderend klimaat.
15.55 - 16.20
Willem Takken (WUR) Klimaat en infectieuze vectorziekten: vriend of vijand?
 
 
16.20 - 16.25
Afsluiting door Tabe Tietema, voorzitter van NecoV

Algemene Ledenvergadering necov

Op donderdag 16 februari 2006, tijdens het wintersymposium, wordt weer een necov jaarvergadering gehouden. Heeft u punten voor de agenda, mail die dan naar Tabe Tietema, voorzitter van de vereniging [contact gegevens].

De volgende punten zijn al bekend:

lidmaatschapsgelden necov & Bionieuws 2006

Vanwege stijgende kosten voor lidmaatschapsgelden voor BioNieuws en NIBI, is het bestuur in onderhandeling gegaan met NIBI. Het volgende wordt voorgesteld:

Er komen 3 opties voor de NECOV leden:  
  1. Lidmaatschap NECOV en NIBI gecombineerd 20 euro + 65 euro = 85 Euro
    Deze leden zijn dus van beide organisaties lid en ontvangen Bionieuws
  2. Lidmaatschap NECOV en abonement op Bionieuws 20 Euro  en 45 euro =  65 euro
    Deze leden zijn alleen lid van NECOV maar ontvangen wel bionieuws
  3. Alleen Lidmaatschap NECOV. 20 euro 
De inning van de NECOV contributie wordt gedaan door NECOV; de contributie van BIONieuws door NIBI.  Vergelijking van de ledenlijsten vind 2x per jaar plaats.

Verder blijft Bionieuws haar functie behouden als NECOV orgaan. De NECOV betaalt de verzendkosten van Bionieuws voor de NECOV leden in Belgie. De rekening voor andere NECOV leden, die  het blad in het buitenland ontvangen wordt door NIBI direct aan die leden in rekening gebracht.  Het NECOV bestuur blijft binnen haar organisatie actief het NIBI lidmaatschap propageren en Het NIBI en de NECOV blijven gezamelijk de Ecologie in Bionieuws actief in de publiciteit houden.


 

 

Wintersymposium 15 en 16 februari 2006 Brussel

OPGAVE

Naam:..........................................................................................M/V

Huisadres:....................................................................................

Postcode: .... ..       Plaats:........................      Tel.nr.: .......................

Werkadres:...................................................................................

Postcode: .... ..       Plaats.........................      Tel.nr.: .......................

E.mail: ...................................................

Geeft zich op voor het NECOV wintersymposium 15 en 16 februari 2006 te Brussel, Museum voor Natuurwetenschappen, Rue Vautierstraat 29

 

Ik neem een poster mee:

Titel:

 

 

Ik ben wel / geen * lid van de NECOV.  Ik ben wel / geen student/AIO/OIO

Deadline voor samenvattingen van posterpresentaties: 20 januari 2006, sturen naar:

l.vanduren@nioo.knaw.nl of necov@wxs.nl

*Indien U voor het symposium lid wordt van de NECOV via de website (http://www.necov.org/) dan kunt u voor het ledentarief deelnemen aan het wintersymposium (inschrijfformulier  ondertekenen en invullen, daarna opsturen naar de ledenadministratie Mozartstraat 53-A, 6661 BH Elst of per fax 0481-350671.

Ik neem wel / niet deel aan het symposium diner  op 15/02/2006 (€  55,--)
(Aangeven wat voor u van toepassing is.)

Tarief (euro)

1 dag

2 dagen

Leden

0   €  65,--    15/16 febr. 

0  €   115,--

Niet Leden

0   €  85,--    15/16 febr. 

0  €   155,--

Leden student AIO OIO

0   €  50,--    15/16 febr. 

0  €     85,--

Niet leden student AIO OIO

0   €  60,--    15/16 febr. 

0  €   105,--

Prijzen zijn inclusief een lunch.

 

0 Ik wil een hotelkamer via de groepsboeking van NecoV Informatie op te vragen via necov@wxs.nl

Ik betaal totaal .................euro  vóór 30 januari 2006       

Dit bedrag maak ik over op Postbankrekeningnr. 8122663 t.n.v. Ned.-Vlaamse Ver. voor Ecologie NecoV te Elst

Voor België:

Postchequenr. 000-1728493-50 t.n.v. Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Ecologie te Elst, Nederland.

Het opgavenformulier sturen /faxen of mailen naar:

Annette Bisseling, Mozartstraat 53-A, 6661 BH Elst, Faxnr. 0481-350671/e.mail: adminstratie@necov.org