NecoV Wintersymposium

14-15 januari 2004, 't Pand, Gent

Thema: ECOTECHNIEK EN NATUURBOUW

Proceedings Wintersymposium 2004 (Adobe-PDF document)

Notulen 5e algemene vergadering necov (M$-Word document)

De laatste jaren toont de maatschappij een toenemende belangstelling voor natuur en natuurontwikkeling. Ook in het Nederlands, Vlaams en internationaal beleid wordt steeds meer en meer aandacht besteed aan allerlei instrumenten en projecten waarin de natuur centraal staat. Algemeen gaat de natuurlijkheid van het milieu inderdaad sterk achteruit. Daarom moet de natuurlijkheid hersteld en opgebouwd worden, met behulp van de passende beleidsmaatregelen en technieken. Deze zaken zijn momenteel in snelle ontwikkeling. Tijdens het tweedaagse Wintersymposium 2003-2004 wil de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Ecologie daarom de nodige aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen inzake 'natuurtechnische milieubouw', en dit zowel op terrestrisch als aquatisch vlak.

Zoals gebruikelijk, wordt tijdens het symposium ook de jaarvergadering van de vereniging gehouden en worden de ecologie- en Dresscherprijs uitgereikt. Er is ook een postersessie voorzien. De posters hoeven daarbij niet direct aan te sluiten op bovenstaande thema's, maar dienen als een mogelijkheid tot het presenteren van het eigen werk van alle deelnemers aan de wintermeeting. De makers van de drie beste posters zullen een prijs ontvangen.PROGRAMMA

Woensdag 14 januari 2004
10:00 - 10:25Ontvangst met koffie
10:25 - 10:30Opening door Niels De Pauw, voorzitter van de NecoV
  
10:30 - 10:45Situering 'Ecotechniek en Natuurbouw' 
Niels De Pauw (UGent)
10:45 - 11:10Historiek en state-of-the-art inzake Natuurtechnische Milieubouw in Vlaanderen
Luc Janssens (AMINAL)
11:10 - 11:35Natuurbeheer en -ontwikkeling bij rijkswegen in Nederland
Geesje Veenbaas (Rijkswaterstaat)
11:35 - 12:00Ecologische dijken in de haven van Antwerpen (Magershoek)
Frederic Piesschaert (Instituut voor Natuurbehoud)
12:00 - 12:25Aanleg van een kunstmatige vloedvlakte als paai- en opgroeigebied voor de snoek in de Binnenschelde: achtergronden, werking en toekomstperspectief
Marcel Klinge (Witteveen en Bos)
  
12:30 - 14:00Lunch
  
14:00 - 14:25Natuurinrichtingsprojecten door de Vlaamse Landmaatschappij: een case-study
Klaas De Smet (VLM)
14:25 - 14:50Snelwegen, by-passes en oases: visecologisch onderzoek in kust en rivieren
Rob Grift & Erwin Winter (Wageningen UR)
14:50 - 15:15Natuurlijke systemen voor afvalwaterzuivering in Vlaanderen: fictie en feiten
Diederik Rousseau (UGent)
15:15 - 15:40Herstelbeheer in het natte heidelandschap: knelpunten, oplossingen en duurzaamheid
Roland Bobbink (UUtrecht)
15:40 - 16:05Ecosystem engineers: op de grens van bodem en water en van biologie en natuurkunde
Luca van Duren (NIOO/KNAW - CEME)
  
16:30 - ...Postersessie, receptie en stadswandeling
20:00 - ...Symposium diner, 't Pand (optioneel)

Donderdag 15 januari 2004
 

08:30 - 09:00Ontvangst met koffie
  
09:00 - 09:25Historiek en state-of-the-art inzake natuurontwikkeling in Nederland
Jan Bakker (RUGroningen)
09:25 - 09:50Noden en prioriteiten inzake natuurontwikkeling in Vlaanderen
Myriam Dumortier (Instituut voor Natuurbehoud)
09:50 - 10:15Natuurontwikkeling in Vlaanderen: een state-of-the art
Kris Decleer (Instituut voor Natuurbehoud)
10:15 - 10:40Het Overlevingsplan Bos en Natuur: Kennis voor Natuurherstel
Rob Hendriks (Ministerie LNV)
10:40 - 11:05Natuurontwikkelingsprojecten ter compensatie van de nieuwbouwwijk Yburg/ Ymeer
Remco Daalder (Dienst Ruimtelijke Ordening, Amsterdam)
  
11:05 - 11:30Koffie en posters
11:30 - 12:30Jaarvergadering NecoV
  
12:30 - 14:00Lunch
  
14:00 - 14:15Prijsuitreiking Ecologieprijs en Posters
14:15 - 14:40Ontstruweling, een management optie in natte duinpannen?
Roeland Samson (UGent)
14:40 - 15:05Natuurherstel door vernatting in kalkrijke duinen
Chris Bakker (VUAmsterdam)
15:05 - 15:30Ontwikkeling van abiotiek en vegetatie op minerale gronden in Noord-Nederland
Rene Verhagen (RUGroningen)
15:30 - 15:55Kansen voor dagvlinders en loopkevers bij natuurontwikkeling op minerale gronden in Noord-Nederland
Michiel Wallis de Vries (De Vlinderstichting)
15:55 - 16:20Noord Friesland Buitendijks: case-study van een verkweldering
Mineke Wolters (RUGroningen)
  
16:20 - 16:25Afsluiting door Niels De Pauw, voorzitter van de NecoV