Notulen A.L.V. (RTF-document)

symposiumbundel (M$-Word document)

 

informatieprogrammaopgave

Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Ecologie necov

 

Wintermeeting

 

De rol van de ecologie bij grote bouwwerkzaamheden
Nieuwe ontwikkelingen in de ecologie

woensdag 15 en donderdag 16 januari 2003
Museum Naturalis, Darwinweg, Leiden

(10 minuten lopen van NS station Leiden Centraal)
routebeschrijving
.
De eerste dag is het thema: "De rol van de ecologie bij grote infrastructurele werken". Al in een vroege fase van de aanleg van infrastructurele werken worden ecologen en biologen betrokken bij het bouwproces. Studies naar milieu-effecten en voorstellen voor mitigerende maatregelen om mogelijke schadelijke effecten te verminderen spelen een belangrijke rol bij de planning en uitvoering van grote bouwwerkzaamheden. Tien sprekers ingaan op hun rol bij dat soort projecten.
De tweede dag heeft het jaarlijks terugkerend thema "Nieuwe ontwikkelingen in de ecologie". Tevens wordt die dag de jaarvergadering van de necov gehouden en de ecologie- en Dresscherprijs uitgereikt.

Het wintersymposium probeert een jaarlijkse ontmoetingsplek te zijn voor alle ecologen uit het Nederlandse taalgebied. Met het programma, waarin zowel toegepaste als fundamentele aspecten en zowel aquatische als terrestrische ecosystemen aan bod komen, hopen we op een breed, professioneel publiek van ecologen. Tijdens het symposium is ook een postersessie voorzien. De posters hoeven daarbij niet direct aan te sluiten op bovenstaande thema's, maar dienen als een mogelijkheid tot het presenteren van het eigen werk van alle deelnemers aan de wintermeeting. De makers van de drie beste posters zullen een prijs ontvangen.

informatieprogrammaopgave
11:30 jaarverslag

wo. 15 januari 2003 De rol van ecologie bij grote bouwwerkzaamheden

10:00Ontvangst met koffie
10.25Opening door Niels de Pauw, voorzitter van de necov

10.30

Patrick Meire (UIA) Ecologie en waterbouw langs de ZeeSchelde
Erika van den Bergh (Inst. Natuurbehoud) Natuurcompensatie voor aanleg van een getijdendok in vogelrichtlijngebied
Frank Hoogenboom (RDIJ,RWS) Een nieuwe spuisluis in de Afsluitdijk
Daniel de Charleroy (IBW) Vismigratie en vispassages in laaglandbeken
12:00Lunch
13:00Jaap de Vlas (RIKZ, Rijkswaterstaat) Een vliegveld in zee
Mardik Leopold (Alterra) Een windmolenpark in zee
Thomas Ietswaart (Royal Haskonig) Het maken van zoet-zout overgangen in de Lauwersmeer
Tabe Tietema (NIMBIO) Ecologische verbindingszones door de grootste bouwlocatie van Nederland: Leidsche Rijn
14:30 Thee
15:00Madeleine van Mansfeld (Alterra) Grijs groene kruispunten oostflank Venlo: aan mitigeren en compenseren voorbij.
Edgar van der Grift (Alterra) Overlevingskansen voor de das na aanleg van de A73-Zuid
16:00Receptie, Posters en Rondleiding door Naturalis
19:00Sluiting

do. 16 januari 2003 Nieuwe ontwikkelingen in de ecologie

9:00Han Olff (Univ. Groningen) Diversiteit van Afrikaanse grazers
Christiaan Both (NIOO-KNAW) Winaars en verliezers van klimaatsverandering
Leo Beukeboom (Univ. Groningen) De genetica van soortsvorming en soortsverschillen
Luc Lens (Univ. Gent) Stress en mobiliteit in versnipperd regenwoud
11:00Koffie en posters
12:30Lunch en posters
13:30Prijsuitrijking Ecologieprijs en Posters
14:00Marcel Klaassen (NIOO-KNAW) Een arctisch vogelavontuur: zonder proviant de toendra op.
Steven Bouillon (VUB) Stabiele isotopen als natuurlijke merkers van organische stof: moeten we de rol van mangroves in de kustzone herzien?
Koen Sabbe (Univ. Gent) Endemisme bij eukaryote micro-organismen: wat kunnen we leren van diatomeeën?
George Kowalchuk (NIOO-KNAW) Microbiële diversiteit in de wortelzone: begrip voor de zwijgende meerderheid.
16:00>Afsluiting door Niels de Pauw, voorzitter van de necov
informatieprogrammaopgave

Kosten en opgave

Klik hieronder voor een opgaveformulier, dat U kunt sturen naar necov@wxs.nl
Opgaveformulier in word-formaat: necov2003.doc
Opgaveformulier in rtf-formaat: necov2003.rtf

De deelnamekosten (incl. lunch en versnaperingen) zijn:

Categorie

1 dag

2 dagen

Leden

€ 30,-

€ 50,-

Niet leden

€ 45,-

€ 80,-

Student/aio/oio leden

€ 25

€ 40,-

Student/aio/oio niet leden

€ 30,-

€ 50,-

U kunt lid worden van de necov voor minder dan € 35,- per jaar.

Hotelkamer Holliday Inn Hotel € 66,50 (1 persoon), € 83,- (2 persoons kamer)

Aanmelden bij Annette Bisseling, Mozartstraat 53-A, 6661 BH Elst. E-mail necov@wxs.nl of per fax +31 (0)481-350671, Tel.nr. +31 (0)481-372679 en het bedrag binnen 14 dagen overmaken op Postbanknummer 8122663, t.n.v. Nederlands-Vlaamse Ver. voor Ecologie te Elst.
Voor België: op Postchequenummer 000-1728493-50 t.n.v. NecoV Nederlands-Vlaamse Ver. voor Ecologie te Elst, Nederland.

informatie