necovwintermeeting 2001: "Nieuwe ontwikkelingen in de ecologie"
datum:woensdag 12 en donderdag 13 december 2001
plaats:de Zoo van Antwerpen

Symposiumbundel (M$-Word document)

Op 12 en 13 december houdt de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Ecologie (necov) haar derde wintersymposium in de Zoo van Antwerpen. Het thema van dit symposium is:

"Nieuwe ontwikkelingen in de ecologie".

Het wintersymposium is nadrukkelijk bedoeld als samenkomst van alle ecologen uit Nederland en Vlaanderen. In het programma zullen onderdelen van fundamentele en toegepaste aard een mix vormen, waarbij zowel het aquatisch als het terrestrisch milieu aan bod komen.

Er is een uitgebreide postersessie voorzien waarin alle deelnemers de gelegenheid hebben om hun eigen werk als poster te presenteren. Voor de drie beste posters zijn prijzen beschikbaar gesteld.

Tijdens het symposium zal de ledenvergadering van de necov plaatsvinden (notulen zijn inmiddels beschikbaar) en worden de Dresscherprijs en de Ecologieprijs uitgereikt. De Dresscherprijs is bedoeld voor het beste artikel uit de laatste jaargang van Aquatic Ecology, de Ecologieprijs wordt gegeven aan het boeiendste onderzoeksvoorstel dat voor mededinging wordt ingediend.

Voor vragen betreffende het programma en opgave voor posters: m.j.j.e.loonen@biol.rug.nl Voor vragen betreffende deelneming en overnachting: necov@wxs.nl


Programma

Woensdag 12 december 2001

10.00-10.30 uur Inschrijven, Koffie
10.30-10.35 uur Opening door de voorzitter van de necov
10.35-12.35 uur Henk Visser, Theunis Piersma, Anders Kvist, Åke Lindstrøm & Martin Green (Groningen)
Water en energie metabolisme tijdens lange afstandsvluchten: kanoetstrandlopers op zwaar water.
Jaap van der Meer (Texel)
Supply side ecology and the dynamics of intertidal soft-sediment communities.
Fulco Ludwig (Wageningen)
Het effect van hydraulic lift op interacties tussen bomen en grassen op savannes.
Ronald Pierik (Nijmegen)
Successful competition for light in tobacco requires ethylene signalling.
12.30-14.00 uur Lunch
14.00-16.00 uur Kuke Bijlsma (Groningen)
Overlevingskans van kleine populaties in een veranderend milieu: Een genetisch perspectief.
Luc de Meester (Leuven)
Resistente stadia, dispersie en lokale adaptatie bij zooplankton
Fabienne van Rossum (Brussel)
Genetische diversiteit en structuur van gefragmenteerde Primula populaties
Eric Matthysen & Tom van de Casteele (Antwerpen)
Dispersie en inteelt bij de koolmees Parus major.
16.00-16.30 uur Thee
16.30-19.00 uur Posters en Receptie
 

Donderdag 13 december 2001

09.00-11.00 uur Frank Berendse & David Kleijn (Wageningen)
Het effect van beheersovereenkomsten op de biodiversiteit in het agrarisch landschap van Nederland
Gert-Jan van Duinen, Wilco Verberk & Hans Esselink (St. Bargerveen & KUN)
Herstelmaatregelen in hoogveenrestanten: Hoe reageert de watermacrofauna?
Manja Kwak (Groningen)
Bestuivingsoecologie en habitat fragmentatie.
Koen Sabbe (Gent)
Globale biodiversiteit van micro-organismen
11.00-11.30 uur Koffie
11.30-12.30 uur Jaarvergadering necov
12.30-13.30 uur Lunch
13.30-14.00 uur Prijsuitreiking Dresscherprijs, Ecologieprijs en posterprijzen
14.00-16.00 uur Peter Goethals & Niels de Pauw (Gent)
Predictieve ecosysteemmodellen als basis voor een duurzamer waterbeheer
Tom Ysebaert (NIOO)
Macrobentische levensgemeenschappen in estuaria: van patronen tot voorspelling.
Tom Moens & Ilse de Mesel (Gent)
Invloed van bacterivore nematoden op decompositie van fytodetritus: speelt biodiversiteit een rol.
Petra Visser (Amsterdam)
Toxische cyanobacteriën: ecofysiologische aspecten van groei en toxine productie.
16.00 uur Afsluiting door Niels de Pauw, voorzitter van de necov
Thee

Tarief

   NLG  BFR  EURO
 
Leden 1 dag  70.00  1,280  31.75
Leden 2 dagen  120.00  2,200  54.50
 
Niet-leden 1 dag  100.00  1,830  45.40
Niet-leden 2 dagen  180.00  3,300  81.70
 
Student leden 1 dag  45.00  820  20.40
Student leden 2 dagen  70.00  1,280  31.75
 
Student niet-leden 1 dag  60.00  1,100  27.25
Student niet-leden 2 dagen  100.00  1,830  45.40
 
Hotelovernachting 1pers.kamer  150.00  2,750  68.00
Hotelovernachting 2pers.kamer  91.00  1,670  41.30

Het juiste bedrag kan worden overgemaakt op Postbankrekeningnr. 8122663 t.n.v. Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Ecologie te Elst.
Voor België: Postchequenr. 000-1728493-50 t.n.v. Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Ecologie te Elst, Nederland.