Volledig bericht:

(December 19, 2013) Themadag: Hoe moeten we nu eigenlijk omgaan met exoten? Necov Activity logo Themadag over perceptie, risicobeoordeling en beleid.
Deze themadag gaat over de overwegingen die worden gemaakt bij het beoordelen van de effecten van het introduceren van nieuwe exoten, en voortvloeiend daaruit de vorming van standpunten over de wenselijkheid deze exoten toe te staan zich te ontwikkelen dan wel te bestrijden. Deze materie is bijzonder complex en afhankelijk van goede informatie, en hoe krijg je die?
Zie voor een uitgebreidere introductie de themabeschrijving.