Volledig bericht:

(January 08, 2013) NecoV zoekt nieuwe voorzitter Necov Activity logo Profiel voorzitter NecoV (m/v)

De voorzitter heeft ervaring of kennis van zowel fundamenteel als toegepast ecologisch onderzoek.
Hij/zij heeft contacten binnen de Nederlandse of Vlaamse universiteiten en/of onderzoeksinstellingen, of is in staat deze te leggen.
Hij/zij beschikt over een ruim netwerk binnen de ecologie

De voorzitter zit de algemene ledenvergadering ( 1 maal per jaar), de jaarlijkse ledenvergadering en de vergaderingen van het dagelijks bestuur (4-5 maal per jaar). Ook is hij/zij de officiŽle vertegenwoordiger van de vereniging in binnen- en buitenland.

Verder vertegenwoordigt de voorzitter de NecoV binnen de Netherlands Ecological Research Network (NERN). In samenwerking met de vertegenwoordigers van de vereniging zorgt hij/zij voor de inbreng van de vereniging op de Netherlands Annual Ecology Meeting (NAEM).De voorzitter is medeverantwoordelijk voor het beoordelen en het uitreiken van de NecoV-posterprijs op de NAEM.

De voorzitter behartigt de internationale belangen van de vereniging bij de European Ecological Federation (EEF) en bij INTECOL.

Nadere informatie:
De tijdsbesteding is circa 10 dagen per jaar.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemend met de huidige voorzitter dr. R. Bobbink