Volledig bericht:

(December 13, 2012) Themadag "Wat maakt exoten invasief?" Necov Activity logo Themadag over de vraag waarom sommige exoten sterk in aantal toenemen en nieuwe gebieden koloniseren en andere (de meeste) niet.
In lezingen over een breed spectrum casestudies wordt tijdens de themadag getracht deze vraag te beantwoorden. Kennis over de mechanismen biedt aangrijpingspunten voor de ontwikkeling van innovatieve beheersmaatregelen voor soorten die lastig te bestrijden zijn.
Organisatie: Werkgroep Exoten van Necov en WEW in samenwerking met Nederlands Expertise Centrum Exoten (NEC-E).