Volledig bericht:

(March 15, 2012) Op donderdag 15 maart 2012 gaat in de natuur het licht aan ! Persuitnodiging, 8 maart 2012
OP DONDERDAG 15 MAART GAAT IN DE NATUUR HET LICHT AAN!
KICK-OFF ONDERZOEKSPROJECT LICHTOPNATUUR

WAGENINGEN/STAVERDEN - Graag nodigen wij u uit voor de kick-off van het onderzoeksproject LichtOpNatuur. Op donderdag 15 maart organiseren Philips Nederland, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Wageningen University (WUR) een symposium over de invloed van kunstlicht op onze natuur, in Kasteel Staverden op de Veluwe. Vervolgens kunt u meemaken dat om 20.00 uur voor het eerst de lichten aangaan op de heide bij Kootwijk, een van de acht natuurgebieden waar het onderzoek gaat plaatsvinden. Dit belooft een bijzonder moment te worden.

Er is nog weinig bekend over de effecten van de steeds verder toenemende nachtelijke verlichting in Nederland op planten en dieren. We zijn daarom gestart met het vierjarige project ‘Effecten van kunstlicht op flora en fauna in Nederland’ (kortweg LichtOpNatuur). In acht natuurgebieden verspreid over het land kijken we naar de effecten van verlichting met witte, rode en groene lampen, en vergelijken deze met nabijgelegen niet-verlicht gebied. De opgedane kennis helpt ons in de toekomst om schadelijke invloeden van nachtelijk licht te beperken of te voorkomen. Met het ontsteken van de lichten gaat het project zijn tweede jaar in. Op de locaties is namelijk het afgelopen jaar eerst gekeken hoe planten en dieren zich gedragen in het donker. Vanaf 15 maart a.s. zullen de lampen drie jaar lang branden van zonsondergang tot zonsopgang.

LichtOpNatuur is een onderzoeksprogramma van Technologiestichting STW, mede-gefinancierd door Philips en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en wordt wetenschappelijk geleid door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Wageningen Universiteit (WUR). Ervaren veldwerkers van de Vlinderstichting, SOVON (vogels), de Zoogdiervereniging, FLORON (planten), RAVON (reptielen, amfibieën en vissen) en het Vogeltrekstation doen nauwkeurig onderzoek: verdwijnen of verschijnen er soorten nachtvlinders, vogels of planten door het nachtelijke licht? Gaan muizen en vleermuizen zich anders gedragen? Ervaren vogels het ritme van de seizoenen anders? En wat merken amfibieën van de lampen? Defensie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Gemeente Ede en het Drents Landschap hebben terrein beschikbaar gesteld voor dit onderzoek.

Aanmelden
Het programma van de middag en avond vindt u hieronder. U bent ook van harte welkom bij het buffet. Laat ons even weten als u komt en met hoeveel personen: Elmar.Veenendaal@wur.nl

Het NIOO is met ongeveer 200 medewerkers een van de grotere onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het is gespecialiseerd in de ecologie van het zoete water en van het land.
Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, is de enige universiteit in Nederland die zich specifiek richt op de thema’s gezonde voeding en leefomgeving.

Meer informatie:
• Kamiel Spoelstra, k.spoelstra@nioo.knaw.nl, 0317-473454 / 06-10816809 of Roy van Grunsven Roy.vanGrunsven@wur.nl, 06-48826411
• Zie ook: www.lichtopnatuur.org
• Wetenschapsvoorlichter Marjel Neefjes, NIOO-KNAW, tel. 06-40349079 / 0317-473 590; vanaf 12 maart Froukje Rienks 06-10487481 / 0317-473 590, beiden bereikbaar via communicatie@nioo.knaw.nl


PROGRAMMA bijeenkomst LichtOpNatuur Kasteel Staverden
Donderdag 15 maart 2012

Locatie: Kasteel Staverden, Staverdenseweg 283, 3852 NV Staverden, route
Meer info: Met vragen op de dag zelf kunt u bellen met Kamiel Spoelstra 06-10816809 of Roy van Grunsven 06-48826411.
Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor het symposium en het buffetdiner bij elmar.veenendaal@wur.nl. Graag alle namen, mailadressen en mobiele telefoonnummers doorgeven, zodat wij weten hoeveel mensen er mee-eten, en wij in onvoorziene gevallen contact met u kunnen opnemen.

15:30 Ontvangst

16:00 Opening Elmar Veenendaal (WUR/NIOO-KNAW - Projectcoördinator)
16:05 George Wintermans (NAM): De aanleiding voor natuurvriendelijk licht onderzoek in Nederland
16:20 Kars Veling (De Vlinderstichting): Kunstlicht en nachtvlinders - de stand van zaken
16:35 Maurice Donners (Philips Nederland): Onderzoek aan natuurlijke verlichting vanuit de praktijk - nieuwe Ontwikkelingen
16:50 André ter Velde (Adviesbureau Spectrum): Natuurlijk licht - ontwerpen in de praktijk

17:05 Koffiepauze

17:20 Introductie tweede sessie Marcel Visser (NIOO-KNAW/WUR)
17:25 Ron Winkler (STW): De Technologiestichting STW en het LichtOpNatuur-project
17:30 Roy van Grunsven (WUR/NIOO-KNAW): Gaten in de kennis - consequenties voor wetenschappelijk onderzoek in LichtOpNatuur
17:45 Kamiel Spoelstra (NIOO-KNAW/WUR): Het LichtOpNatuur project - De aanpak van het onderzoek

17:55 Sluiting Frank Berendse (WUR/NIOO-KNAW)

18:00 Buffetdiner

18:15 - 19:30 Postersessie (tegelijk met buffetdiner)

19:30 Vertrek naar Kootwijk per bus (15 min.)

20:00 Lichten aan!

21:30 Einde