Volledig bericht:

(October 30, 2011) Subsidies voor ecologisch - vooral aquatisch - (veld) onderzoek Het Schure-Beijerinck-Popping Fonds, een fonds van de KNAW, bevordert door subsidies ecologisch onderzoek, vooral op het gebied van de hydro- en mariene biologie.

Tot 1 december 2011 kunt u subsidie aanvragen voor:
• het verzamelen van gegevens in het veld;
• het verrichten van onderzoek aan buitenlandse instituten door senior onderzoekers;
• het verrichten van onderzoek aan buitenlandse instituten door junior onderzoekers, vooral promovendi.

Meer informatie en het aanvraagformulier kunt u vinden op de webpagina van Schure-Beijerinck-Popping Fonds