Volledig bericht:

(March 31, 2011) Restoration Ecology Necov Activity logo NecoV organiseert een lezingendag over onderzoek naar het herstel van biodiversiteit in Nederland en Vlaanderen. Tevens zal aan het eind van de dag de algemene ledenvergadering (ALV) van de NecoV worden gehouden.
Zowel in Nederland als Vlaanderen, beide zeer dicht bevolkt, staat veel natuur nog steeds onder hoge druk, en het handhaven en laat staan het vergroten van de diversiteit aan planten en dieren is geen sinecure, maar wel van groot belang. Op deze dag zal een negental presentaties worden verzorgd, waarbij verschillende aspecten van recent onderzoek op het gebied van restauratie-ecologie aan bod komen. Hierbij zal aandacht besteed worden aan onderzoek in verschillende typen ecosystemen, van droog naar nat, maar ook op verschillende integratieniveaus (van soort tot landschap). Uiteraard zullen hierbij ook verschillende sturende processen en factoren behandeld worden. De lezingendag wordt besloten met een buffet, waarna direct de ALV van de NecoV zal plaatsvinden.