Volledig bericht:

(June 14, 2010) De Levende Natuur De Levende Natuur is het tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer in Nederland en Vlaanderen. Een abonnement voor 6 nummers per jaar kost € 29,50. Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen biedt De Levende Natuur studenten en promovendi de mogelijkheid een jaarabonnement te nemen voor slechts € 9,90 gedurende vier jaar. Kijk op www.delevendenatuur voor meer informatie.
In veel nummers wordt een excursie aangeboden onder leiding van de auteur van een artikel. Als je nu een abonnement neemt ontvang je alle nummers van 2011, inclusief drie themanummers 'Waddenzee', 'Genetische aspecten van natuurbehoud'en 'Natuurverkenningen van het Planbureau Leefmilieu PBL'. Als abonee kun je ook de DVD's met alle jaargangen van 1896-2006 aanschaffen. Leuk om in te grasduinen! Kijk voor meer informatie op de website www.delevendenatuur.nl.

Prof.dr. J.P. Bakker, voorzitter Stichting De Levende Natuur