Volledig bericht:

(December 13, 2007) Probleemveroorzakende exoten in diverse sectoren Necov Activity logo Het aantal meldingen over nieuwe soorten in Nederland neemt met name de laatste jaren hand over hand toe. Een klein deel van de nieuwe soorten is invasief en zorgt voor ecologische en/of economische problemen. Dat betekent voor o.a. water- en natuurbeheerders dat ze maatregelen moeten treffen. Vaak is iedere beheerder bezig zijn eigen oplossingen te bedenken. Dat roept de noodzaak op van overkoepelend beleid. Noodzakelijk zijn bewustwording van het publiek en de commerciele handel. Een verbod op invasieve soorten is onontbeerlijk. Voorts dient monitoring van exoten en onderzoek naar bestrijdingsmethoden te worden gestimuleerd.