Volledig bericht:

(December 13, 2017) Algemene Ledenvergadering van NecoV op 13-12-2017 in Gent Necov Activity logo Wij nodigen alle leden uit tot deelname aan de Algemene Ledenvergadering van NecoV op woensdag 13 december 2017 om 17.15 uur bij het ICC in Gent (Belgie).

Alle leden krijgen nog persoonlijk een e.mail toegestuurd met bijlagen.

Wij hopen u welkom te kunnen heten op de ALV vergadering op 13 december in Gent, of van u een schriftelijke reactie te mogen ontvangen op een of meerdere agendapunten.

Namens het bestuur van NecoV