poster2012 (143K)

NecoV lezingendag 27 maart 2012

 
Ecologie van kust en duinen
 

Op 27 maart 2012 (9.30 tot 16.45 uur) organiseert NecoV een lezingendag over de ecologie van kust en duinen in Nederland en Vlaanderen. Tevens zal op die dag de algemene ledenvergadering (ALV) van de NecoV worden gehouden.

programma

Acht sprekers vertellen over hun onderzoek: over dynamiek van de duinen, het strand, de kustzone van de Noordzee en de gehele Waddenzee. De effecten op de ecologie van strandsuppleties, windmolen-parken, de z.g zandmotor en mariene aquacultuur komen aan bod.
 

Sprekers en onderwerpen:

  • Martin Baptist - IMARES, NL: Zand erover, zachte kustverdediging en effecten op het ecosysteem van de ondiepe kustzee
  • Lies Leewis - Grontmij, NL: Effecten zandsuppletie op ecologie strand
  • Marijn Nijssen - St. Bargerveen / RU Nijmegen, NL: Te grazen genomen of voor de wind? Effecten van beheer op fauna van droge duinen.
  • Peter Breyne - Inbo, België: Genetisch onderzoek bij behoud en beheer van kustduinen
  • Tjisse van der Heijde - RUG, NL: Onderzoek naar herstelmogelijkheden van drooggevallen mosselbanken
  • Erik Boschker NIOZ - Yerseke, NL: Koolstofstromen in benthische diatomeeën matten: in-situ 13C-labelings experimenten
  • Nicolas Vannermen - Inbo, België: Zeevogels en Offshore Windmolenparken: Power en Impact analyses
  • Luca van Duren - Deltares, NL: Mariene aquacultuur
Direct na de lunch wordt tevens de algemene ledenvergadering gehouden
(programma met tijden: pdf-file)

locatie

Vergadergelegenheid Lommerrijk: Straatweg 99, 3054 AB Rotterdam.
Lommerrijk, ligt aan de oever van de Bergse Plas in Rotterdam-Hillegersberg op 10 minuten loopafstand van het station Rotterdam-Noord.

kosten

leden € 25,-- (incl. lunch)
niet-leden € 35,-- (incl. lunch)
niet-leden € 50,-- (incl. lunch en 1 jaar lidmaatschap)

meer informatie